آگهی ها

آگهی ها

موسسه مطبوعاتی نوآوران رسانه کارا، مجری انحصاری آگهی های تهران روزنامه کاروکارگر است.برای چاپ آگهی در روزنامه کارو کارگر می توانید از طریق این موسسه اقدام نمایید.

موسسه مطبوعاتی نوآوران رسانه کارا، مجری انحصاری آگهی های تهران روزنامه کارو کارگر است. برای چاپ آگهی در روزنامه کاروکارگر باشماره های زیر تماس بگیرید:

021-66961690

021-66973318

آدرس ایمیل: karvakargar.ad@gmail.com

پایان پیام
لیلی نظری
سلام


بحث و تبادل نظر
نظر دهید
انصراف