بهارتان پر از روزهای نیک

بهارتان پر از روزهای نیک

بهار خصلت عجیبی دارد؛ با خود طراوت می آورد، امید می افزاید، لبخند بر لب می نشاند و انسان را در برابر خالقی که پس از زمستان سرد و پرملال، شاهد شکوه شکوفه ها و رویش جوانه هاست، به تعظیم وا می دارد.

بهار یعنی پس از هر سختی، آسانی است. بهار یعنی راز طبیعت، یعنی نهراسیدن از سرمای مشکلات، بهار یعنی امید به فردایی بهتر از زمستان و مشکلات همیشه بوده، هست و خواهد بود و تنها کسانی از درد آن رهایی می یابند که اندیشه ای سبز و امیدی بهاری داشته باشند و شکوفه های امید را با عقلانیت، همت و جدیت به گل زیبای توانمندی تبدیل کنند.

امید است در سال نو با توکل بر خالق یکتا و با کاشتن بذرفضیلت و بهره گیری از دانش و خرد، دست در دست هم، سالی از سرشار از روزهای امید و ارتباط های نیک برای یکدیگر پدید آوریم.

فاطمه رحیمی


بحث و تبادل نظر
نظر دهید
انصراف