هیچ راهی به بن بست ختم نمی شود

هیچ راهی به بن بست ختم نمی شود

برای داشتن یک زندگی فوق العاده لازمه کارای فوق العاده ای انجام بدی. اگر آرزویی داری، باید از ته دلت اونو از خودت درخواست کنی. همه ما مشکلاتی برای خودمان داریم، اما باید توی مشکلات تحلیل نریم...

هیچ راهی به بن بست ختم نمی شود.
این یک توهم است.
آنچه به بن بست ختم می شود،
بی حرکتی است.
راهها همیشه به راهی و دریچه ای و روزنی
خواهند رسید.
ریشه هر بن بستی در فکر غیر متحرک ماست.
بجای نقد کردن یا ایده آل گرا بودن
عمل کن
و از عدم موفقیت نهراس
زندگی به منفعل ها مدال نخواهد داد
ولی به کسانیکه حتی شکست خورده اند
مجال پیروزی خواهد داد.
حرکت کن.
حتی اگر بارها زمین بخوری
و مورد شماتت اطرافیانت واقع شوی....

فاطمه رحیمی


بحث و تبادل نظر
نظر دهید
انصراف