اهداف شرکت

اهداف شرکت

 

 

 

 

جهت خدمات رسانی به هموطنان عزیز میباشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتقای روحیه نشاط، امید، خودباوری، کار جمعی و وجدان کاری

 

 

فنی همورا


بحث و تبادل نظر
نظر دهید
انصراف