اجرای طرح ملی پلاک پیشکسوت با همکاری باشگاه پیشکسوتان
پلاک پیشکسوت؛

اجرای طرح ملی پلاک پیشکسوت با همکاری باشگاه پیشکسوتان

برای تکریم و تجلیل پیشکسوتان ورزشی و ترویج فرهنگ قدردانی از بزرگان و پیشروان عرصه ورزش کشور وزارت ورزش و جوانان با همکاری صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی، باشگاه پیشکسوتان و شرکت نوآوران رسانه کارا طرح نصب پلاک پیشکسوت را ارائه کرده است.

به گزارش باشگاه پیشکسوتان؛ برای تکریم و تجلیل پیشکسوتان ورزشی و ترویج فرهنگ قدردانی از بزرگان و پیشروان عرصه ورزش کشور وزارت ورزش و جوانان با همکاری صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی، باشگاه پیشکسوتان و شرکت نوآوران رسانه کارا طرح نصب پلاک پیشکسوت را ارائه کرده است.

برای تکمیل این طرح نشستی با حضور منوچهر زندی (قائم مقام باشگاه پیشکسوتان)، دکتر رضا شجیع، دکتر ستوطی (سرپرست دفتر امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان)، مصطفی لشگری (مدیر روابط عمومی صندوق حمایت)، دکتر محمود مختاریان (رئیس هیئت مدیره موسسه مطبوعاتی نوآوران رسانه کارا) و لیلا نظری (مدیرمسئول موسسه مطبوعاتی نوآوران رسانه کارا) برگزار شد.

براساس این طرح پلاک نفیسی که به نام پیشکسوت ورزشی و رشته ورزشی ایشان مزین شده است، در ورودی منزل ایشان نصب خواهد شد. در مرحله اول مقرر شده است به صورت آزمایشی در هر استان سه پیشکسوت ورزشی انتخاب شده و با همکاری شهرداری استان ها طی مراسمی از این پیشکسوتان ورزشی تجلیل شده و با حضور اصحاب رسانه و مسئولین ورزش کشور، این پلاک در جای مناسبی از دیوار یا ورودی منزلشان نصب شود.
در اولین فاز اجرایی، ماه گذشته، با همکاری شهرداری مشهد این طرح در شهر مشهد برای استاد باغبانباشی(دوومیدانی)، استاد توکل(کشتی)، استاد قیاسی (فوتبال) و اسماعیل شجیع (فوتبال) اجرا شده است.

 

لیلی نظری
سلام


بحث و تبادل نظر
نظر دهید
انصراف