تاثیر شگفت انگیز کلمات در موفقیت افراد!

تاثیر شگفت انگیز کلمات در موفقیت افراد!

استفاده از کلمات مناسب همواره یک دغدغه بزرگ برای افراد است و هر انسان موفقی می‌داند که فن بیان چقدر مهم است! چون یک واژه می‌تواند به سادگی کار شما را بی‌ارزش کند یا این که بالعکس شما را تا جایگاه بالایی ارتقا دهد!

دکتر جانسون اکنور در بوستون آمریکا، رابطه جالبی بین واژه ها در کلام افراد و موفقیت حرفه ای آنها پیدا کرد:

او از 100 مرد جوان که اهل مطالعه در حرفه خود بودند امتحان واژگان گرفت، پنج سال بعد، دکتر جانسون رَوند موفقیت آنها در تجارت را بررسی کرد و رابطه جالبی کشف شد.

از میان کسانی که نمره واژگان آنها بالا بود، از هر 4 نفر یک نفر تاجر موفقی شده بود، از میان تاجران موفق فقط یک نفر در امتحان واژگان نمره پائینی آورده بود.

داشتن دایره واژگان گسترده و به کاربردن کلمات درست در زمان درست(فن بیان خوب)،25% شانس موفقیت در کسب و کار را افزایش میدهد.

فاطمه رحیمی


بحث و تبادل نظر
نظر دهید
انصراف