تهیه بانک اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی

تهیه بانک اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی

تدوین بانک اطلاعاتی از نیازهای اساسی سازمان های مختلف است که رسانه کارا در این زمینه به فعالیت می پردازد.

برنامه ریزی برای بهره­ برداری بهینه و استفاده منطقی از داشته ها و امکانات در مراحل مختلف مطالعه، طراحی و اجرای پروژه­ ها، جمع­ آوری آمار و تهیه بانک اطلاعاتی از مهم ترین و زیربنایی­ ترین گام­ ها بوده و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. بدون داشتن اطلاعات صحیح و یکپارچه، برنامه­ ریزی مفهومی ندارد. این امر مستلزم صرف زمان و هزینه قابل توجهی می­ باشد که سازمان آگهی های روزنامه کار و کارگر مسئولیت این مهم را پذیرفته است.

از طرفی اطلاعات جمع ­آوری شده باید از قابلیت استفاده مطلوبی برخوردار بوده و گویا باشند؛ لذا، ایجاد بانک اطلاعات الکترونیکی به­ عنوان راحت ترین وسیله برای دسترسی به اطلاعات در کمترین زمان ممکن برای فعالان بازار و  سیاست­گذاران اجتماعی و اقتصادی است.

طراحی ساختار بانک اطلاعاتی، جمع­ آوری و وارد نمودن داده­ ها در بانک، به­ روز رسانی مداوم اطلاعات از اساسی­ ترین اهداف رسانه کارا می ­باشد.

موسسه مطبوعاتی «نوآوران رسانه کارا» با توان فنی کارشناسان و متخصصان خود امکان تهیه بانک اطلاعاتی اختصاصی برای مجموعه ها را دارد، مجموعه خدمات ما در بالاترین سطح کیفی و مطلوب به مخاطبان محترم ارایه می گردد.

لیلی نظری
سلام


بحث و تبادل نظر
نظر دهید
انصراف