انتشار نشریه اختصاصی

انتشار نشریه اختصاصی

انتشار چاپی و الکترونیک نشریات داخلی و رسانه های عمومی - تخصصی از خدمات خاص موسسه مطبوعاتی "نوآوران رسانه کارا" است.

مطبوعات در طول چند دهه اخیر نقش اساسی در تغییر دیدگاه‌های مخاطبان داشته است. مجلات الکترونیکی، با داشتن مطالب تازه و آموزشی می‌تواند چگونگی استفاده از تکنولوژی در جامعه رسانه را نهادینه سازد. این مجلات هم‌چنان می‌کوشد تا با آگاهی از ارزش‌ها و ایجاد انگیزه برای مطالعه، به رفع مشکلات و نیازمندی‌های نسل جدید مبادرت ورزد. 

ما در موسسه مطبوعاتی "نوآوران رسانه کارا"، می‌کوشیم تا مطالب و اطلاعات کاربردی و مناسبی را جهت مدیریت صحیح کسب و کارها و تحقق زندگی اجتماعی سالم‌تر به مخاطبانمان ارائه نماییم و همواره برآنیم تا بستری مناسب جهت پرورش تفکر مثبت و تکنولوژی را در کشور فراهم آوریم.

لیلی نظری
سلام


بحث و تبادل نظر
نظر دهید
انصراف