برچسب / اخبار موسسه
قبلی | نمایش 2 رکورد از 1 تا 2 | بعدی

برای تکریم و تجلیل پیشکسوتان ورزشی و ترویج فرهنگ قدردانی از بزرگان و پیشروان عرصه ورزش کشور وزارت ورزش و جوانان با همکاری صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی، باشگاه پیشکسوتان و شرکت نوآوران رسانه کارا طرح نصب پلاک پیشکسوت را ارائه کرده است.

ادامه مطلب...

ارتباط با مشتری برای سازمان هایی که به دنبال بهبود سود، کارایی و بقای خود از طریق روابط بلند مدت با مشتریان هستند از اهمیت بالایی برخوردار است، بنابراین در فضای رقابتی بین سازمان ها، جذب مشتریان، ایجاد اعتماد متقابل، وفاداری مشتریان و ارائه خدمات مطلوب، از دغدغه هایی است که حل آن می تواند در بهره وری، توسعه، بهبود کیفیت بازار و موفقیت آن تاثیر به سزایی داشته باشد.

ادامه مطلب...
قبلی | نمایش 2 رکورد از 1 تا 2 | بعدی